III/2634 Valteřice - Kozly

-
 

III/2634 Silnice je dopravním napojením odlehlého regionu s hospodářskými potížemi, pro něhož je kvalitní doprava nutnou podmínkou pro ekonomický rozvoj. Opravovaný úsek silnice začínal v obci Kozly se silnicí II/263 z Žandova do Kravař. Na konci obce Taneček byl stav povrchu vozovky až do posledního úseku komunikace v havarijním stavu. Celková délka rekonstrukce byla 3,665 metrů. Projekt zkapacitnil komunikaci a po doplnění vodorovného značení zvýšil bezpečnost silničního provozu.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00027
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 1. duben 2008 až 31. říjen 2008
Místo realizace Kozly
Celkové způsobilé výdaje 22 330 664,90 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20655864,90 Kč
Z toho dotace EU 18981065,00 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět