III/26832 Srní - Provodín

-
 

Srní - Provodín Silnice II. třídy, zajišťující dopravní spojení mezi obcemi Provodín a Srní u České Lípy, prošla celkovou rekonstrukcí v délce 2,913 km. Modernizace přístupové komunikace zlepšila jízdní podmínky, silniční bezpečnost a dopravní obslužnost, a to po technické i kapacitní stránce. Kvalitní vozovku využijí nejen místní, ale jistě i návštěvníci severních Čech.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00445
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. květen 2009 až 30. listopad 2009
Místo realizace Provodín
Celkové způsobilé výdaje 21 795 054,16 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 160 424,72 Kč
Z toho dotace EU 18 525 795,68 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět