III/27241 Dubnice

-
 

III/27241 Dubnice Silnice zajišťuje přístup k obci Dubnice a komunikační propojení mezi obcemi Žibřidice, Dubnice a Stráž pod Ralskem. Komunikace je hojně využívána rekreační dopravou a vzhledem k provozu místní pískovny i nákladní dopravou. Také funguje jako cyklostezka. Špatný technický stav vyžadoval rekonstrukci v úseku mezi 7,401 - 11,625 km. Modernizace silnice III. třídy zkapacitnila komunikaci, zlepšila její parametry a tím i zvýšila bezpečnost silničního provozu.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00439
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. duben 2009 až 31. srpen 2009
Místo realizace Dubnice
Celkové způsobilé výdaje 23 391 393,06 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 21 637 037,99 Kč
Z toho dotace EU 19 882 683,55 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět