III/27926 a II/283 Turnov - okružní křižovatka, ul.Sobotecká

-
 

Kruhová křižovatka Křižovatka je strategickým dopravním uzlem města. Cílem projektu byla její rekonstrukce. Odstranila se kolizní místa, zvýšila kapacita komunikace, zlepšily technické parametry a navýšila se tak bezpečnost provozu. Kruhová křižovatka je výjimečná svým moderním osvětlením, jež bylo v Turnově instalováno jako první v České republice.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00437
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. květen 2009 až 30. listopad 2009
Místo realizace Turnov
Celkové způsobilé výdaje 24 014 666,19 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 22 213 566,21 Kč
Z toho dotace EU 20 412 466,24 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zajímavosti projektu

http://www.kraj-lbc.cz//id:66243

Zpět