III/28312 Bělá

-
 

Bělá Rekonstrukce silnice v délce 3,825 km, nový kryt vozovky, odstranění kolizních míst plynoucí ze špatného stavu komunikace, zlepšení plynulosti silniční dopravy, zkapacitnění silnice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu i díky vylepšení příčných spádů a vodorovného značení. To vše přispělo ke zkvalitnění silnice vedoucí ze středu obce Bělá ke křižovatce na jižním okraji obce Roztoky u Jilemnice.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00435
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. červenec 2009 až 30. září 2009
Místo realizace Bělá
Celkové způsobilé výdaje 17 122 182,56 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 15 838 018,86 Kč
Z toho dotace EU 14 553 855,16 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zpět