III/28313 - Svojek

-
 

Svojek Silnice III. třídy je slepě ukončenou komunikací, zajišťující dopravní napojení obce. Dále pokračuje v podobě lesní cesty a cyklostezky. Komunikaci využívají nejen místní, ale i turisté této podkrkonošské oblasti. Projekt se zaměřil na rekonstrukci vozovky. V úseku mezi 0,000 a 1,267 km a 1,406 a 1,873 km, kde byly závažné poruchy, došlo k sanaci podkladních vrstev vozovky. V úseku mezi 1,267 a 1,406 km  se naopak pouze opravil povrch. Silnice je po modernizaci kvalitní a bezpečnou komunikací.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00448
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. květen 2009 až 31. červenec 2009
Místo realizace Svojek
Celkové způsobilé výdaje 11 125 846,68 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 10 291 408,13 Kč
Z toho dotace EU 9 456 969,62 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět