III/28520 Vrchoviny - Nové Město nad Metují, ulice Náchodská

-
 

Obávaná trasa z Nového Města nad Metují směrem na Vrchoviny, prošla zásadní rekonstrukcí. Náchodská ulice, jíž se proměna týkala, byla v rukou stavbařů půl roku. Dnes už je její povrch zcela nový a především bezpečnější. „Přestože se jedná o silnici třetí třídy, je na ní velice hustý provoz, protože přes okrajovou část Nového Města nad Metují převádí tranzitní dopravu ze silnice I/14. Rekonstrukcí se zvýšila nejen bezpečnost motoristů a chodců, ale také plynulost silničního provozu,“ doplnil náměstek hejtmana pro dopravu Karel Janeček. Lepší plynulosti bylo dosaženo rekonstrukcí nadjezdu nad železniční tratí a především novým řešením komunikace kolem něj. Nyní je totiž možný současný průjezd po mostě i pro nákladní vozidla. Naproti tomu v zastavěné části města se ulice zúžila o nový parkovací pruh. Novoměstská radnice navíc nechala opravit přilehlé chodníky.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01407
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 16. březen 2015 až 31. říjen 2015
Místo realizace Nové Město nad Metují
Celkové způsobilé výdaje 35 039 846,33 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 35 039 846,33 Kč
Z toho dotace EU 35 039 846,33 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět