III/28522 Nové Město nad Metují, rekonstrukce opěrné zdi včetně komunikace

-
 

Díky projektu se rekonstruovaly opěrné zdi dlouhé 135 metrů a 186 metrů při ulici Pod Hradbami v centru Nového Města nad Metují. průjezd touto částí města tak už není hazardem. Obě opěrné zdi už vysloveně volaly po rekonstrukci. Evropské peníze k tomuto kroku vysloveně pomohly.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01084
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 19
Doba realizace 1. duben 2011 až 31. říjen 2011
Místo realizace Nové Město nad Metují
Celkové způsobilé výdaje 8 081 175,74 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 7 475 087,55 Kč
Z toho dotace EU 6 868 999,37 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět