III/28526 Rokol-Nový Hrádek-Borová, SO 103

-
 

Předmětem stavby byla obnova a zlepšení parametrů komunikace III/28526. Jedná se o úsek silnice od konce obce Nový Hrádek, kde tato rekonstrukce navazovala na již dříve provedenou část, až po konec obce Borová. V rámci rekonstrukce komunikace bylo provedeno frézování stávající vozovky, sanace konstrukce vozovky, recyklace za studena na místě podkladních vrstev a následně pokládka nového asfaltobetonového krytu. Součástí rekonstrukce byla také oprava propustků, odvodnění a vybavení komunikace. Jízda mezi obcemi Nový Hrádek a Borová se tak stala pro řidiče mnohem bezpečnější a také komfortnější.   

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01403
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 1. duben 2015 až 31. říjen 2015
Místo realizace Nový Hrádek
Celkové způsobilé výdaje 39 243 237,35 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 39 243 237,35 Kč
Z toho dotace EU 39 243 237,35 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět