III/28621 Víchová nad Jizerou

-
 

Víchová nad Jizerou Vozovka je propojovací komunikací mezi silnicemi I/14 a III/286 20.  Díky rekonstrukci silnice došlo ke zkvalitní dopravní obslužnosti v oblasti Krkonoše - západ, jež patří k významným turistickým místům. Celková délka upravovaného úseku byla 4,871 metrů. Opravily se propusty a očistily nezpevněné krajnice. Novou silnici pokryl štěrkodrť a recyklát získaný v rámci stavby.    

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00024
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 19. květen 2008 až 31. prosinec 2008
Místo realizace Víchová nad Jizerou
Celkové způsobilé výdaje 17 855 398,40 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 16 516 243,37 Kč
Z toho dotace EU 15 177 088,50 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět