III/28622 Víchová nad Jizerou

-
 

Víchová nad Jizerou Díky dotaci z Regionálního operačního programu došlo k modernizaci komunikace III.třídy ve Víchové nad Jizerou. Celkem se zrekonstruovala silnice v délce 1,826 km. Cílem projektu bylo umožnit obyvatelům a turistům kvalitnější a bezpečnější využití komunikace jak po technické, tak i kapacitní stránce.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00442
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 1. květen 2009 až 31. červenec 2009
Místo realizace Víchová nad Jizerou
Celkové způsobilé výdaje 7 007 613,58 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 482 041,59 Kč
Z toho dotace EU 5 956 470,64 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět