III/29065 Poniklá - Jilem

-
 

Vozovka je slepě ukončenou obslužnou silnicí podél řeky Jizery. Komunikace odbočuje v začátku úpravy ze silnice II/290 v těsné blízkosti jejího zaústění do silnice I/14, která je páteřní silnicí této části Krkonoš. Vozovka byla v havarijním stavu. Rekonstrukce 3 400 metrového úseku zkvalitnila příčné spády, vyřešila odvodnění, opravila propusty i nezpevněné krajnice a vyčistila příkopy. Silnice dostala nový povrch, pod nímž se obnovila ložná živičná vrstva. To vše pro zkvalitnění krkonošské dopravy.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/01.00030
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 01
Doba realizace 1. duben 2008 až 31. říjen 2008
Místo realizace Poniklá
Celkové způsobilé výdaje 10 380 763,20 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 9 602 205,30 Kč
Z toho dotace EU 8 823 648,10 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zajímavosti projektu

NAPSALI O NÁS:

Obec Poniklá /zpravodaj/

Zpět