III/2956 Vrchlabí - Strážné, 2. etapa

-
 

Předmětem projektu byly stavební úpravy stávající silnice III/2956 v úseku Vrchlabí - Strážné, v km 0,245 - km 1,000, délka rekonstruovaného úseku silnice byla 755 m. Dále byla v rámci projektu provedena rekonstrukce propustku v km 5,420 na komunikaci III/2956.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01199
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 23. červenec 2012 až 31. říjen 2013
Místo realizace Vrchlabí - Strážné
Celkové způsobilé výdaje 14 177 702,49 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 12 051 047,11 Kč
Z toho dotace EU 12 051 047,11 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět