III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice

-
 

Po půlroční rekonstrukci se koncem října 2015 otevřela silnice III/3023 v Teplicích nad Metují. Komplikovaná přeměna sestávala kromě výměny povrchu také z demolic dvou mostů, přeložky plynovodu nebo úprav železničního přejezdu. Vznikla opěrná zeď a přístřešek autobusové zastávky. Stavbaři si museli vzít do parády také úpravu odvodnění a koryta Bohdašínského potoka. S pracemi se začalo v půlce dubna a hotovo bylo v říjnu. „Tato stavební akce zapadá do celé řady investic z posledních let, jako bylo například rozšíření silnice přes vrchol Pasa o stoupací pruhy nebo oprava úseku Pěkov – Lachov. Díky efektivnímu čerpání evropských dotací určených pro dopravní infrastrukturu se nám daří tento kout Královéhradeckého kraje, který oplývá mnoha turistickými atrakcemi, zpřístupňovat návštěvníkům i jeho obyvatelům,“ zhodnotil při slavnostním otevření hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01396
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 1. duben 2015 až 31. říjen 2015
Místo realizace Teplice nad Metují
Celkové způsobilé výdaje 51 121 053,95 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 51 121 053,95 Kč
Z toho dotace EU 51 121 053,95 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět