III/30322 Pěkov - Lachov

-
 

Další část silnice III/30322 mezi obcemi Pěkov a Lachov na Náchodsku byla v roce 2014 zrekonstruována díky evropským penězům z ROP Severovýchod. Komunikace nacházející se v kopci prošla zásadní změnou. Šlo o výměnu celé konstrukce vozovky včetně sanace podloží, úpravy příkopů, sjezdů a kompletního odvodnění. Stavba začala v srpnu a již na podzim mohly po novém povrchu proudit první automobily. Zcela hotovo pak bylo v prvním čtvrtletí roku 2015.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/35.01308
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 35
Doba realizace 4. srpen 2014 až 1. březen 2015
Místo realizace Pěkov - Lachov
Celkové způsobilé výdaje 14 372 194,17 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 14 372 194,17 Kč
Z toho dotace EU 14 372 194,17 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět