III/30431 Křivice - Lično

-
 

Silnice III. třídy mezi Křivicemi a Ličnem sice nepatří k těm, kde by denně jezdily tisíce automobilů, pro obyvatele rychnovského okresu je však velmi důležitou spojnicí. A to nejen mezi těmito obcemi, ale také mezi navazujícími silnicemi II. třídy. Po nákladné rekonstrukci, na kterou získal Královéhradecký kraj peníze z ROP Severovýchod, byla 20. října 2015 slavnostně otevřena. „Tato rekonstrukce na rozdíl od jiných stavebních akcí obnášela i úpravu šířkových poměrů. Vozovka totiž měla na mnoha místech nevyhovující rozměry. Tam, kde to umožnily majetkové vztahy, jsme zajistili nápravu, která zvýšila bezpečnost motoristů. Další významnou změnou je větší únosnost vozovky,“ uvedl náměstek hejtmana Karel Janeček, v jehož gesci je právě oblast dopravy. Silnice má nový povrch a je díky dalším úpravám mnohem bezpečnější.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/42.01422
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 42
Doba realizace 1. květen 2015 až 30. listopad 2015
Místo realizace Křivice - Lično
Celkové způsobilé výdaje 44 075 531,70 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 44 075 531,70 Kč
Z toho dotace EU 44 075 531,70 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět