III/3089 Libřice - Smiřice, rekonstrukce komunikace

-
 

Projekt sledoval rekonstrukci nejpostiženějších úseků komunikace II/3089 v celkové délce 5,06 km. Došlo k obnově odvodnění komunikace, napojení na okolní objekty a komunikace.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/07.00428
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 07
Doba realizace 31. srpen 2007 až 30. duben 2010
Místo realizace Lejšovka
Celkové způsobilé výdaje 75 560 550,24 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 69 893 508,96 Kč
Z toho dotace EU 64 2226 467,69 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět