III/31810 Lupenice - Tutleky, RŽK

-
 

Od křižovatky na okraji obce Lupenice (odbočka na Dubí) přes intravilán obce Tutleky po křižovatku města Kostelec nad Orlicí (U Cihelny) se zrekonstruovala 3,17 km dlouhá silnice třetí třídy č. 31810. Komunikace byla vysloveně v havarijním stavu, s četnými poruchami typu příčných a podélných mrazových trhlin, propadlých krajů vozovky a výsprav lokálních nebo souvislých výtluků. Stavba byla prováděna za částečného omezení dopravního provozu.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01080
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 19
Doba realizace 17. květen 2011 až 24. červenec 2011
Místo realizace Lupenice - Tutleky
Celkové způsobilé výdaje 12 339 481,30 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 11 414 020,20 Kč
Z toho dotace EU 10 488 559,10 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět