III/3193 Peklo - Roveň

-
 

Je to sice silnice třetí třídy, přesto na ni Královéhradecký kraj v plánech na rekonstrukce nejproblematičtějších úseků nezapomněl. Řeč je okomunikaci III/3193 mezi obcemi Peklo a Roveň na Rychnovsku. Díky evropským penězům se tak mohlo přistoupit k úplné obnově vozovky. Rekonstrukcí prošel nejen kryt silnice, ale i odvodnění a provedly se i další nezbytné práce. Finance pokryly také rekonstrukci závad, které vznikly na objízdných trasách nutných při stavebních pracech.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/29.01195
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 29
Doba realizace 9. červenec 2012 až 28. únor 2013
Místo realizace Peklo - Roveň
Celkové způsobilé výdaje 20 237 780,20 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 17 202 113,16 Kč
Z toho dotace EU 17 202 113,16 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět