III/3193 Roveň - Rychnov nad Kněžnou

-
 

Silnice III/3193 vedoucí z Rychnova nad Kněžnou do obce Roveň a pak dál směrem na obec peklo se dočkala rekonstrukce. Alespoň v prvním zmiňovaném úseku dlouhém více než dva kilometry. Druhá část rekonstrukce z Rovně na Peklo je taktéž plánována, avšak až v následné etapě. Během rekonstrukce prvního úseku došlo k obnově podkladu vozovky a výměně krytu. Současně se upravily i objízdné trasy.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01082
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 19
Doba realizace 1. duben 2011 až 31. říjen 2011
Místo realizace Roveň - Rychnov nad Kněžnou
Celkové způsobilé výdaje 25 304 332,56 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 23 406 507,61 Kč
Z toho dotace EU 21 508 682,67 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět