III/32412 Nepolisy, ul. Luková

-
 

Příjemnějším se stane cestování pro řidiče projíždějící obcí Nepolisy na Novobydžovsku. Průtah se dočkal v roce 2015 zásadní obnovy. Během čtyř měsíců, kdy byla silnice III. třídy zcela uzavřena, nahradil dlážděnou komunikaci asfaltový koberec. Tradiční takzvané „kočičí hlavy“, jak se kamenným kostkám přezdzívá, jsou už minulostí a pro řidiče se tak stala silnice mnohem bezpečnější. Rekonstrukcí prošlo i odvodnění celé komunikace a další bezpečnostní prvky.   

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01411
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 4. květen 2015 až 1. říjen 2015
Místo realizace Nepolisy
Celkové způsobilé výdaje 16 498 910,40 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 16 498 910,40 Kč
Z toho dotace EU 16 498 910,40 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět