III/32419 Nový Bydžov, průtah

-
 

Vozovka silnice III/32419 od křižovatky se silnicí II/324 po konec Nového Bydžova se zrekonstruovala. Změnilo se polohopisné a šířkové uspořádání křižovatky silnic, upravil se prostor před místní nemocnicí (parkovací stání, chodníky, příjezdové komunikace), součástí projektu bylo i odvodnění zpevněných ploch.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/19.01086
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 19
Doba realizace 1. srpen 2010 až 30. listopad 2011
Místo realizace Nový Bydžov
Celkové způsobilé výdaje 42 172 132,48 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 39 009 222,53 Kč
Z toho dotace EU 35 846 312,59 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět