III/32749 Chomutice - Domoslavice

-
 

Výmoly, chybějící krajnice a dopravní značení, které je viditelné jen na několika málo místech. Tak vypadala silnice III. třídy v úseku mezi Chomuticemi a Domoslavicemi. Královéhradecký kraj se s pomocí evropských peněz prostřednictvím ROP Severovýchod rozhodl celou situaci změnit. Od března 2015 se tak rozběhly práce na rekonstrukci dané komunikace. Došlo tak k zesílení asfaltobetonového krytu silnice v úseku od křižovatky se silnicí III/28047 v Chomuticích – Oboře až po křižovatku se silnicí III/32753 v Domoslavicích. Během rekonstrukce celého povrchu nezapomněli stavbaři ani na zprůtočnění odvodňovacího systému. Stavba byla rozdělena na dvě části, a to hlavně z důvodu převádění dopravy na objízdné trasy. Hotovo bylo na podzim 2015.  

Příjemce Královéhradecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/1.1.00/41.01399
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
Kolo výzvy 41
Doba realizace 30. březen 2015 až 31. říjen 2015
Místo realizace Chomutice
Celkové způsobilé výdaje 20 634 336,03 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 634 336,03 Kč
Z toho dotace EU 20 634 336,03 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět