III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I.

-
 

Realizací projektu došlo ke kompletní rekonstrukci budovy TJ Sokol Pardubice I., a tím ke zvýšení nabídky pro trávení volného času, zkvalitnění zázemí, vybudování přístupu pro handicapované. Projekt navázal na předcházející modernizaci venkovní části areálu TJ Sokol Pardubice I.  

Příjemce Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I.
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01267
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 4. listopad 2013 až 30. duben 2015
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 70 643 082,21 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 60 046 619,87 Kč
Z toho dotace EU 60 046 619,87 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět