Infocentrum Hradec Králové

-
 

Hradec Králové – Skleněné dveře se otevřou a rázem je člověk v jiném světě. Tak by se dalo s nadsázkou mluvit o novém Infocentru Hradec králové, které vzniklo v domě s bohatou minulostí na nároží Palackého ulice a Eliščina nábřeží. Dříve tady sídlila jedna z poboček městské knihovny. Dnes tady lidé najdou řadu zajímavých informací, avšak nejen v té papírové podobě. Moderní informační centrum čerpalo inspiraci z jiných světových metropolí a je to na něm znát. Velké dotykové obrazovky zabírající celou stěnu, audiovizuální panely i prostor pro výstavy, kde jsou jednotlivá díla promítána v elektronické podobě a v každém okamžiku tak návštěvník může shlédnout jiný obraz. To jsou jen některé z mnoha novinek a zajímavostí. Infocentrum tak pojme informační a rezervační systémy týkající se dopravy, kultury, volného času a mnohé další. Součástí je i pestrá nabídka společenských akcí, atraktivit a nejobsáhlejší informace z dění v krajském městě. Doplňkově poskytuje informační a orientační materiály, vstupenky a upomínkové předměty vztahující se k městu. Lidé zde najdou kompletní informace týkající se MHD či jeho předprodejů a údaje k vnitrostátní dopravě.  

Příjemce Statutární město Hradec Králové
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/38.01415
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 38
Doba realizace 10. leden 2015 až 31. červenec 2015
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 27 461 999,11 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 23 342 699,23 Kč
Z toho dotace EU 23 342 699,23 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět