Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko

-
 

Jihočeský kompas České Budějovice Zlepšení propagace oblasti sledovalo zvýšení její návštěvnosti. Pomocí marketingových průzkumů byly identifikovány významné atraktivity a cílové skupiny kampaně, k samotné propagaci oblasti pak byly využity efektivní informační kanály, především internet. Kromě prezentace jednotlivých atraktivit pomocí tištěných a video materiálů tvořily součást kampaně také významné akce regionu.  

Příjemce Město Chrudim
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/02.00164
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. srpen 2008 až 31. červenec 2010
Místo realizace Chrudim
Celkové způsobilé výdaje 2 874 830,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 641 400,51 Kč
Z toho dotace EU 2 427 232,90 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět