Informační a propagační kampaň Turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko IIB

-
 

Projekt navázal na předchozí "informační a propagační kampaň Chrudimsko-Hlinecko" a souběžně připravovaný projekt "Informační a propagační kampaň Chrudimsko-Hlinecko II", přičemž specifikem tohoto projektu je cílová skupina děti a mládež. Jednotlivé aktivity se zaměřily zvláště na lokality vhodné pro zvýšení návštěvnosti uvedené cílové skupiny (tábořiště, sportoviště, technické u kulturní památky) a byly generovány formou přístupnou této skupině - prezentace na Bambiriádách, fantripy pro organizátory dětských kolektivů.  

Příjemce "Česká rada dětí a mládeže"
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00805
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 27. říjen 2010 až 31. srpen 2013
Místo realizace Chrudim
Celkové způsobilé výdaje 1 0436 44,67 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 965 371,24 Kč
Z toho dotace EU 887 097,89 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět