Informační a propagační kampaň Turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko II

-
 

Ocenění za propagační film Projekt navázal na předchozí projekt Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko. Zaměřil se na vylepšení webového portálu www.navstevnik.cz , propagaci prostřednictvím video a radio spotů a tištěných materiálů. Cílovou skupinou byli tuzemští i zahraniční turisté, dále zprostředkovatelé služeb v CR (cestovní kanceláře a agentury, informační centra, aj.).  

Příjemce Mikroregion Chrudimsko
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00803
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. duben 2011 až 30. listopad 2012
Místo realizace Chrudim
Celkové způsobilé výdaje 2 383 873,61 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 205 083,08 Kč
Z toho dotace EU 2 026 292,56 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Z dotace projektu byl natočen propagační film, který získal ocenění na prestižním festivalu Tour Region Film 2011. Více se dočtete v aktualitě a film si můžete prohlédnout na http://www.navstevnik.cz/film/.

Zpět