Informační systém pro návštěvníky ZOO Liberec

-
 

Liberecká ZOO si dala za cíl stát se vyhledávaným cílem turistů. Do svého areálu chce přilákat návštěvníky z Česka i ze saského a slezského příhraničí. Zatraktivnit prostředí má nový orientační systém, jenž počítá i se snazším pohybem osob se zrakovým handicapem. Tabule v areálu upozorňují i na zajímavosti z říše zvířat. Dozvíte se například, kdo nejrychleji běhá, kdo nejdéle spí, jaké mají zuby různá zvířata nebo čím se liší jejich zrak, sluch.  

Příjemce Zoologická zahrada Liberec,příspěvková organizace
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/02.00063
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. září 2008 až 31. prosinec 2009
Místo realizace Liberec (nečleněné město)
Celkové způsobilé výdaje 6 000 270,72 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 550 250,41 Kč
Z toho dotace EU 5 100 230,11 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět