Informování a publicita 2009

-
 

Cílem projektu byla realizace informačních, komunikačních a propagačních aktivit souvisejících s ROP SV, které vyplývají z Komunikačního plánu ROP SV pro programovací období 2007 - 2013 resp. ročního Komunikačního plánu (KoP) na rok 2009. Projekt zahrnoval především poradenské služby související s oblastí publicity a absorpční kapacity a veškeré náklady související s aktivitami stanovenými v KoP (např. náklady na konference, semináře, propagační předměty, publikace o ROP SV; zřízení, provoz a aktualizace internetových stránek, analýzy).  

Příjemce Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
Registrační číslo CZ.1.13/5.1.00/03.00550
Prioritní osa Prioritní osa 5: Technická pomoc
Oblast podpory 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP
Kolo výzvy 03
Doba realizace 1. leden 2009 až 31. leden 2010
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 4 200 000,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 200 000,00 Kč
Z toho dotace EU 3 570 000,00 Kč

Zpět