Infrastruktura pro rozvoj aeroturistiky

-
 

Nová vzletová a přistávací plocha Nová asfaltová vzletová a přistávací plocha nahradila dosavadní travnatou plochu, která byla značně nevyhovující pro přistávání moderních malokapacitních sportovních nebo dopravních letadel (tzv. kategorie General aviation, letadla do 5.700 kg). Přispívá tak ke zvýšení aeroturistiky v Pardubickém kraji.  

Příjemce Aeroklub Moravská Třebová, o.s.
Registrační číslo CZ.1.13/3.1.00/14.01013
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 31. leden 2013 až 31. červenec 2013
Místo realizace Staré Město
Celkové způsobilé výdaje 42 271 375,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 38 044 236,83 Kč
Z toho dotace EU 32 337 601,31 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět