Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové - 1. Etapa

-
 

Výstavbou objektu sociálního a technického zázemí, tzv. východní přístavby, k objektu zimního stadionu vznikl zároveň i prostor pro tribunu. U sportovně rekreačního areálu, kde se nachází také oblíbený aquapark, se vybudovaly nové parkovací plochy, čímž se vyřešila nedostatečná kapacita parkovacích míst v areálu.  

Příjemce Město Moravská Třebová
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00521
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 09
Doba realizace 1. duben 2009 až 30. říjen 2010
Místo realizace Moravská Třebová
Celkové způsobilé výdaje 39 530 284,94 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 27 433 928,55 Kč
Z toho dotace EU 25 209 555,96 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět