Inovace a zvýšení stupně komplexity škol. pracov. autolakovny s měřením ekonom. a ekolog. ukazatelů

-
 

Studenti oborů Autolakýrník a Karosář na Integrované střední škole ve Vysokém nad Jizerou využívají moderní výukové prostory s vybavením.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/32.01220
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 32
Doba realizace 17. říjen 2013 až 30. červen 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 4 975 889,75 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 229 506,27 Kč
Z toho dotace EU 4 229 506,27 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zajímavosti projektu

Internetové stránky školy: http://www.iss-vysokenj.cz/

Zpět