Inovace strojního vybavení SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové

-
 

Inovace strojního vybavení SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové Stav strojů pro praktickou výuku na SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové už rozhodně nesplňoval moderní požadavky firem a potenciálních zaměstnavatelů absolventů. Proto se škola rozhodla tento svůj hendikep odstranit a v rámci projektu pořídila nové strojní vybavení, které je nezbytné pro kvalitní praktickou výuku žáků oborů Mechanik seřizovač - programátor CNC strojů a Obráběč kovů se zaměřením na obsluhu CNC strojů. „Nakoupené vybavení je v současnosti běžné u všech zaměstnavatelů ve strojírenském oboru. Hlavním přínosem projektu jsou připravení absolventi, kteří budou umět obsluhovat moderní strojírenská zařízení,“ uvedl zástupce ředitele Karel Kubza. Díky dotaci z ROP Severovýchod škola pořídila CNC frézovací centrum se 4 plynule řízenými osami, výměníkem nástrojů a kompletní kapotáží stroje a také soustružnické obráběcí centrum se dvěma řízenými osami a šikmým ložem.  

Příjemce Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01282
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 36
Doba realizace 1. duben 2014 až 31. prosinec 2014
Místo realizace Hradec Králové
Celkové způsobilé výdaje 2 987 490 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 389 992 Kč
Z toho dotace EU 2 389 992 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět