Inovace studijních programů podmíněná modernizací prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli

-
 

Půdní prostory budovy v ulici Rektora Stříteského našly své využití. Jejich stavebními úpravami základní umělecká škola získala sál s kapacitou osmdesát míst a tři nové učebny. V té, která přiléhá k sálu, je dokonce nahrávací studio. „Díky realizaci projektu má škola konečně dostačující a zároveň moderní prostory pro výuku hudebního oboru. Ve dvou nových učebnách bude výuka dechových a elektronických nástrojů. Z původního sálku na hlavní budově jsme vytvořili multimediální učebnu hudební nauky, která je vybavena audio/video technikou, interaktivní tabulí s magnetickým popisovatelným povrchem a 10 žákovskými pracovišti, vybavenými počítači s výukovými programy pro nácvik rytmu, intonace, sluchu, hudební teorie, psaní not a hudebních nástrojů. Nový způsob výuky se bude odvíjet od propojení klasických výukových metod s využitím počítačů a ostatní elektrotechniky,“ vysvětluje Markéta Hegrová, ředitelka školy.  

Příjemce Město Litomyšl
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/28.01150
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 28
Doba realizace 28. červen 2013 až 31. prosinec 2013
Místo realizace Litomyšl
Celkové způsobilé výdaje 8 189 988,48 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 913 993,08 Kč
Z toho dotace EU 4 913 993,08 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zajímavosti projektu

Hudební škola postaví na půdě nahrávací studium - http://www.youtube.com/watch?v=ZNdhR6_YGZo&feature=g-all-u

Aktualita z městského webu: http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=zpravy_z_mesta&akce=zprava&id=1397490852004

Zpět