Integrační centrum pro podporovaný život Domova na zámku Bystré

-
 

Nové integrační centrum v Bystrém Kompletní rekonstrukcí původního nevyhovujícího objektu na zámku v Bystré vzniklo bezbariérové integrační centrum, které nabízí prostory pro samostatný život osmi klientům s mentálním i kombinovaným postižením. V objektu byly dále vybudovány terapeutické dílny, zácviková kavárna a přednášková společenská místnost.  

Příjemce PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/02.00358
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 02
Doba realizace 23. září 2008 až 31. říjen 2009
Místo realizace Bystré, Pardubický kraj
Celkové způsobilé výdaje 26 897 589,14 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 24 880 269,85 Kč
Z toho dotace EU 22 862 950,67 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Videospot o projektu vytvořený v rámci ROPFÓRA 2010

Zpět