Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích

-
 

Nová budova integračního centra Výstavba, rozvoj a rozšíření  infrastruktury v oblasti sociálních služeb sloužící pro integraci skupin ohrožených sociální exkluzí - to jsou cíle, které projekt sledoval. Centrum rozšířilo dosavadní činnosti v obalsti sociálních služeb (sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby, osobní asistence), nabízí pracovní rehabilitaci (příprava k práci, poradenské programy), informační a poradenskou činnost (Abilympijský zpravodaj, školící prostory), přípravuje a realizuje národní abilympiády, pomáhá odstraňovat psychologické a architektonické bariéry.  

Příjemce Česká abilympijská asociace, o.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/11.00759
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 11
Doba realizace 1. říjen 2009 až 30. červen 2011
Místo realizace Pardubice
Celkové způsobilé výdaje 52 020 021,04 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 48 118 519,01 Kč
Z toho dotace EU 44 217 017,47 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět