Integrační zařízení pro osoby se zdravotním postižením OLÚ Jevíčko

-
 

Integrační zařízení v Jevíčku Klienti OLÚ Jevíčko se dočkali celoročně využitelného bezbariérového integračního zařízení. Rehabilitační cvičení ve vodě v nově vybudovaném integračním zařízení zahrnuje prostředky směřující ke zmírnění omezujících a znevýhodňujících okolností způsobených zdravotním stavem.  

Příjemce Pardubický kraj
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00659
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. říjen 2009 až 31. říjen 2010
Místo realizace Jevíčko
Celkové způsobilé výdaje 18 445 586,53 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 17 062 167,53 Kč
Z toho dotace EU 15 678 748,54 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět