Integrovaný projekt cestovního ruchu Libereckého kraje

-
 

Propagace Libereckého kraje Zvýšení návštěvnosti turisticky zajímavých míst i kvality služeb tak, aby se Liberecko stalo oblíbenou turistickou destinací. To řešil marketingový projekt, jenž chce vyšel vstříc potřebám návštěvníků regionu a „na míru“ zatraktivnil nabídku služeb, turistických programů a produktů. Dále se zaměil na propagaci regionů, inovaci informačního webu, zřízení mapového portálu, zpracování nabídkového katalogu po poskytovatele služeb a veřejnost i certifikaci ubytovacích zařízení.    

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/02.00093
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. červenec 2008 až 31. květen 2011
Místo realizace Liberec (nečleněné město)
Celkové způsobilé výdaje 15 733 830,37 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 14 553 793,09 Kč
Z toho dotace EU 13 373 755,81 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zajímavosti projektu

Co se děje v projektu?

Propagační materiály a marketingové aktivity

TIPY NA VÝLETY

na Liberecku, v Máchově kraji, v Českém ráji, Krkonoších, Lužických a Jizerských horách si stáhněte Z_D_E

Zpět