Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - I. etapa

-
 

V Turnově se přesunul terminál autobusové dopravy z původní vzdálené polohy (1,5 km) do těsné blízkosti nádraží ČD. Vytvořil se moderní integrovaný terminál veřejné dopravy vhodný jak pro regionální, tak meziregionální dopravu poskytující kvalitní služby pro cestující. Současně se uvolnily plochy předešlého nádraží, které byly nezbytné pro řešení tranzitní dopravy ve městě (obchvat centra). V rámci 1. etapy se vybudovala nová autobusová stání na stávající komunikaci a přilehlých pozemcích (1 výstupní, 12 nástupních, 5 odstavných, 2 zájezdová, 5 stání pro náhradní autobusovou dopravu ČD). Položil se nový povrch komunikací, chodníky, zastřešené nástupní a výstupní ostrůvky, prostor pro stání autobusů, mobiliář a zeleň.  

Příjemce Město Turnov
Registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00404
Prioritní osa Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Oblast podpory 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
Kolo výzvy 06
Doba realizace 1. duben 2010 až 31. říjen 2011
Místo realizace Turnov
Celkové způsobilé výdaje 53 851 578,20 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 49 812 709,80 Kč
Z toho dotace EU 45 773 841,40 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie


Zajímavosti projektu

NAPSALI O NÁS:
Rada SV: V Turnově mají nový dopravní terminál

Zpět