Investice do vybavení laboratoře pro stavební obory

-
 

Projekt reagoval na velmi silnou potřebu Střední průmyslové školy stavební v Liberci komplexně vybavit dva nové učební prostory určené pro zajištění praktické výuky žáků studijního oboru stavebnictví. Projekt pomůže žákům školy k výraznému zvýšení možnosti uplatnit se na trhu práce po jejich dostudování, a to prostřednictvím zefektivnění a zkvalitnění praktické části výuky, která je pro žáky oboru stavebnictví zcela zásadní. Byly kompletně zrekonstruovány dvou učebny školy.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/32.01216
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 32
Doba realizace 12. červenec 2011 až 30. září 2013
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 1 909 786,77 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 623 318,75 Kč
Z toho dotace EU 1 623 318,75 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět