Investice do vybavení pro praxi a odborný výcvik žáků SPŠT

-
 

Studenti během praxe Za přispění dotace se investovalo do zlepšení materiálně-technického vybavení školy Střední průmyslové školy technické v Jablonci nad Nisou pro praktickou výuku žáků studijních oborů a odborný výcvik žáků učebních oborů technického charakteru. Vzniklo pracoviště CNC - obráběcího centra, zakoupilo se vybavení pro pracoviště strojního obrábění, automechaniků, pájecího a měřicího stanoviště pro elektroniku i pracoviště stavebních oborů.  

Příjemce Liberecký kraj
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/05.00395
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 05
Doba realizace 1. leden 2009 až 30. říjen 2010
Místo realizace Jablonec nad Nisou
Celkové způsobilé výdaje 4 882 208,70 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 4 516 043,04 Kč
Z toho dotace EU 4 149 877,39 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět