Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor

-
 

Mapa pro imobilní turisty Ač Jizerské hory nabízí krásnou přírodu i kulturní památky, cestovnímu ruchu se v regionu příliš nedaří. To chce změnit nové Regionální turistické informační centrum, jež bude hlavním koordinátorem turismu v regionu. Zaměřuje se na jeho propagaci v médiích a na veletrzích, rozšířuje nabídku zajímavých volnočasových aktivit, produktů a služeb ( např. Jablonecké putování). Projekt Jizerské hory bez bariér se pak orientuje na zajištění služeb a programů pro imobilní osoby. Jizerské hory jsou i díky projektu atraktivním místem pro zimní i letní radovánky.  

Příjemce Město Jablonec nad Nisou
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/02.00193
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 02
Doba realizace 1. říjen 2008 až 30. září 2011
Místo realizace Jablonec nad Nisou
Celkové způsobilé výdaje 7 281 999,36 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 6 735 849,40 Kč
Z toho dotace EU 6 189 699,44 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

FotogalerieZpět