Jezdecký klub Liberec - rekonstrukce jezdeckého klubu

-
 

Jezdecký klub Liberec je jedním z mála zařízení nabízející výuku jezdectví na Liberecku. Díky dotaci byl jezdecký klub modernizován a rozšířily se i jeho kapacitní možnosti. V rámci projektu se také areál kompletně zrekonstruoval, rozšířila se nabídka aktivit trávení volného času, zlepšily se podmínky chovu koní a snížily náklady na provoz.  

Příjemce Jezdecký klub Liberec, o.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.1.00/27.01259
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.1. Rozvoj regionálních center
Kolo výzvy 27
Doba realizace 1. květen 2014 až 30. červen 2015
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 31 079 674,52 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 26 417 723,34 Kč
Z toho dotace EU 26 417 723,34 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět