K.R.O.K. Komplexnost, Reálná praxe, Odbornost, Kvalita

-
 

Moderní grafické studio je k dispozici studentům grafického designu, užité fotografie a medií na Soukromé umělecké škole v Liberci (SUŠ). Díky tomuto modernímu vybavení získávají dosatečnou praxi pro další studium na vysoké škole a zvyšuje se jejich šance na uplatnění na trhu práce.  

Příjemce Střední umělecká škola v Liberci s.r.o.
Registrační číslo CZ.1.13/4.2.00/36.01279
Prioritní osa Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Kolo výzvy 36
Doba realizace 1. červen 2014 až 29. září 2014
Místo realizace Liberec
Celkové způsobilé výdaje 434 365,05 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 347 492,04 Kč
Z toho dotace EU 288 852,75 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět