Karta hosta pro 3. tisíciletí

-
 

Karta hosta nabízí návštěvníkům Pece pod Sněžkou slevy – například z ceny ubytování či vstupného, jízdného na lanové dráze a dalších služeb.  Aktualizované slevy jsou uveřejněny na webových stránkách Pece pod Sněžkou. Město  si od zavedení novinky slibovalo efektivnější kontrolu rekreačních poplatků, zvýšení příjmů do rozpočtu a z toho vyplývající vyšší investice do cestovního ruchu a kultury. Díky podpoře vícedenních hostů byla zvýšena i obsazenost lůžek, což přivedlo více potenciálních financí do města.  

Příjemce Město Pec pod Sněžkou
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00880
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. září 2010 až 29. červenec 2011
Místo realizace Pec pod Sněžkou
Celkové způsobilé výdaje 1 511 756,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 398 374,13 Kč
Z toho dotace EU 1 284 992,44 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět