Kladské pomezí - krajina příběhů

-
 

Kladské pomezí - krajina příběhů Projekt podpořil zpracování analytických, koncepčních a strategických materiálů pro určování směrů dalšího rozvoje cestovního ruchu v Kladském pomezí. Cílem projektu bylo mimo jiné i kvalifikovat a profesionalizovat lidské zdroje, podporovat kvalitu služeb informačních center prostřednictvím vzdělávání jejich pracovníků. Vznikla také řada brožur a propagačních materiálů určených nejen široké veřejnosti, ale i jasně vymezeným cílovým skupinám. Mezi nimi kromě lyžařů, pěších turistů či cyklistů byly také děti. Ty mějí nyní možnost využívat speciální pracovní sešity nazvané Toulavý baťoh. Modernější a přehlednější je také webová prezentace Kladského pomezí.   

Příjemce Branka, o.p.s.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/14.00842
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 14
Doba realizace 1. květen 2010 až 31. březen 2013
Místo realizace Kladské pomezí
Celkové způsobilé výdaje 3 080 705,50 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 2 849 652,58 Kč
Z toho dotace EU 2 618 599,67 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie

Zpět