Kladské pomezí - místo pro náš příběh

-
 

Branka, o.p.s. v roce 2014 opět uspěla s projektovou žádostí na nový projekt, tentokrát pod názvem Kladské pomezí – místo pro náš příběh, na nějž získala dotaci z ROP Severovýchod. Cílem projektu bylo zaměřit se na propagaci a osvětu rozvoje cestovního ruchu a propagaci značky Kladské pomezí uvnitř celého regionu východních Čech. Kromě nových tematických letáků a image materiálu v několika jazykových mutacích se mezi výstupy projektu řadí i propagační stany, které posloužily k propagaci značky Kladské pomezí na tradičních regionálních akcích. Pro tvorbu propagačních materiálů byl pořízen mapový podklad pro oblast Kladské pomezí a nová fotobanka nejen pro potřeby destinační společnosti. Vzniklo také dvanáct tematických bannerů a vlajek s logem Kladského pomezí, propagační předměty a v neposlední řadě byla zpracována také ucelená marketingová strategie, která navázala na dosavadní strategii turistické oblasti Kladské pomezí.   

Příjemce BRANKA, o.p.s.
Registrační číslo CZ.1.13/3.2.00/37.01345
Prioritní osa Prioritní osa 3: Cestovní ruch
Oblast podpory 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu
Kolo výzvy 37
Doba realizace 1. září 2014 až 31. červenec 2015
Místo realizace Adršpach
Celkové způsobilé výdaje 1 246 819,22 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 1 246 819,22 Kč
Z toho dotace EU 1 246 819,22 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět