Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy

-
 

Šest lokalit spadajících pod obec Holovousy prošlo díky dotaci z ROP Severovýchod zásadní proměnou. Vybudováno bylo hned několik odpočinkových míst, dětských koutků a sportovišť, anebo obnovena řada památek. Cílem projektu bylo zvýšení atraktivity obce pro život obyvatel a vytvoření předpokladu pro rozvoj sociálních a ekonomických aktivit. A to zejména vytvořením míst pro setkávání občanů, rozšířením nabídek pro trávení volného času, zapojením znevýhodněných skupin obyvatel do obecního života, vybudováním zázemí pro spolky anebo zvelebením veřejných prostranství i zvýšením informovanosti obyvatelstva. Nový háv a s tím spojené i nové využití dostal místní kostel. Zrekonstruována byla kazatelna, oltář i varhany, naistalována osvětlovací technika a pořízeny nové lavice. I okolí kostela doznalo výrazných změn. Zeleň a nové lavičky byly pořízeny do dalších částí obce. Restaurováno bylo hned několik kamenných křížů, jeden z nich například v Chodovicích. Tady byla pořízena i nová autobusová zastávka a zrekonstruován hřbitov. V Chloumkách zase zrevitalizovali rybník s přítokem. Především pro děti a teenagery vzniklo nové hřiště s dětským koutkem a skatepark. Nástavbou obecního úřadu zase vznikl prostor pro místní spolky a pro pořádání kulturních akcí.   

Příjemce Obec Holovousy
Registrační číslo CZ.1.13/2.3.00/10.00665
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
Kolo výzvy 10
Doba realizace 1. duben 2010 až 31. srpen 2011
Místo realizace Jičín
Celkové způsobilé výdaje 22 362 684,00 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 20 685 481,85 Kč
Z toho dotace EU 19 008 280,61 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Fotogalerie
Zpět