Komunikace a mobilita bez bariér

-
 

Projekt zabezpečil modernizaci přístrojového vybavení včetně doprovodných investic. Jednalo se o nákup komunikačního a signalizačního systému sestra-pacient, které zajišťuje hovorový, optický a akustický kontakt pacienta s personálem. Moderní komunikační systémy zároveň umožňují pacientům poslech zábavného programu,připojení k jednotné telefonní síti či internetu. Dále bylo modernizováno lůžkové vybavení - celkem 100 nemocničních lůžek napříč všemi odděleními. Projekt zlepšil podnímky pro 240 000 potenciálních pacientů ročně.  

Příjemce Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Registrační číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01351
Prioritní osa Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.2. Rozvoj měst
Kolo výzvy 39
Doba realizace 1. září 2013 až 15. červen 2015
Místo realizace Česká Lípa
Celkové způsobilé výdaje 5 817 686,74 Kč
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) 5 817 686,74 Kč
Z toho dotace EU 5 817 686,74 Kč

Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci

Zpět